TJÄNSTER HOS OSS

Bild på bygg, byggnadsarbete, kakel, klinkers, bygglov

BYGGTEKNIK

Vi utför alla inom branschen förekommande byggnadsarbeten, såsom ROT-arbeten, renoveringar, nybyggnationer, butiksinredningar mm. Vi tillhandahåller även byggledning, bygglovsritningar, och kontroller enligt nya PBL.

• Byggnadsarbete
• Kakel & klinkers
• Fastighetsservice
• Byggledning
• Bygglovsritningar
• Kontroller enligt PBL
• Certifierade för våtrum

ELTEKNIK

Vi utför allt från traditionella elinstallationer och servicearbeten till automation, styr- och reglerteknik, och mer avancerade lösningar av typen ”smarta hus” och liknande. Vi bygger också tele- och datanät samt installerar larm. Denna kompetens innebär att vi idag kan erbjuda totala lösningar med allt från kalkylering och projektering till färdig installation och dokumentation.

• Elinstallationer
• Elservice
• Automation
• Styr- och reglerteknik
• Tele- och datanät
• Larminstallationer
• Dokumentation
• Certifierade lantbrukselektriker

Bild på elinstallation, el, elservice, telenät, datanät, larm, automation
Bild på projektledning, projektering, kvalitetskontroll, besiktning, dokumentation

PROJEKTERING

Vi leder och samordnar hela projektet. I samråd med kund tar vi fram skisser, bygglovshandlingar och hjälper till med allt annat som behövs innan ett projekt startas. Sedan är vi med under hela resan, från första idé tills den nya byggnationen är färdig. Vi hjälper kund med projektering av helheten – i såväl mindre som större projekt.

Tillsammans med kund arbetar vi fram ritningar, konstruktioner, tekniska lösningar samt bygglov. Vi hjälper vidare till med en strukturerad planering av ekonomi, materialval, tidsplan och samordning. På L:E Gruppen har vi lång erfarenhet av projektering och tillsammans med kund arbetar vi fram en plan som känns rätt för dig som kund och som leder till det resultat man vill uppnå.

Det som är vardag för oss är inte lika självklart för våra kunder. Därför är en bra kommunikation och dialog tillsammans med kund mycket viktigt för oss.

Vi har självklart en löpande kvalitetskontroll under hela byggprocessen. När projektet är klart går vi igenom projektet med kund och gör vi en överlämning

• Behovsutredning
• Projektering
• Kvalitetskontroll
• Slutbesiktning
• Dokumentation
• Överlämning

Certifiering BKR, Byggkeramikrådet, PER, Plattsättnings-entreprenörers riksförening, KAF, Kakelföreningen

Vad innebär behörigheten? 

Ett behörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV. Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.
Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.

Vad betyder det att anlita ett behörigt företag enligt Byggkeramikrådets Branschregler, BBV? 

För att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet.

För mer information kontakta oss så berättar vi mer.