Ombyggnation av Åmåls Församlingshem

Vi är i full gång med ombyggnation av Åmåls Församlingshem. Församlingshemmet ska ha en helt ny planlösning och nytt ytskikt. Ombyggnationen beräknas klar i mitten av juni.