Återskurs för BKR
Cafekök byggt av Legruppen

Under veckan fick vi genomgå en så kallad återskurs för BKR (Byggkeramik Rådet), en kurs som behandlar gällande branschregler för våtrum. Vart femte år ska plattsättare och arbetsledare, anställda i behöriga företag, gå en återkurs. Dessa kurser är viktiga för att vi ska kunna vara fortsatt certifierade att kunna få utföra våtrum. På grund av rådande pandemi så hölls kursen digitalt och det gick ju såklart bra.