Företaget

L:E Gruppen AB är ett företag med lång erfarenhet från byggbranschen.
Vi utför alla typer av byggnadsarbete, i närområdet och ombyggnader av butiker ochverksamhetslokaler i hela Sverige.
Företaget tillhandahåller även byggledning, bygglovsritningar och kontroller enligt nya PBL som i nuläget endast bedrivs i Västsverige.
Företagets vision är att erbjuda kunder byggnadsverk med hög kvalité, med en slutprodukt enligt kundens önskemål.

Kunden är alltid i centrum för vår verksamhet.


Från och med Januari 2013 har vi förstärkt vår organisation med en elavdelning.
Vi utför allt från traditionella elinstallationer och servicearbeten till automation, styr- och reglerteknik, och mer avancerade lösningar av typen ”smarta hus” och liknande.
Vi bygger också tele- och datanät samt installerar larm.
Denna kompetens innebär att vi idag kan erbjuda totala lösningar med allt från kalkylering och projektering till färdig installation och dokumentation.


Vi är certifierade lantbrukselektriker.
Vi är certificerade genom BKR (Byggkeramikrådet).
Och vi är även anslutna till PER (Plattsättnings-Entreprenörers Riksförening) och
KAF (Kakelföreningen).

Vad innebär behörigheten?
Ett behörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV. Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.
Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.
   
Vad betyder det att anlita ett behörigt företag enligt Byggkeramikrådets Branschregler, BBV?
För att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet.

För mer information kontakta oss så berättar vi mer.